Välj en sida

Här är en lista över de vetenskapliga namnen på några av Sveriges vanligaste vilda växter:

 1. Vitsippa – Anemone nemorosa
 2. Blåsippa – Hepatica nobilis
 3. Smörblomma – Ranunculus acris
 4. Prästkrage – Leucanthemum vulgare
 5. Gullviva – Primula veris
 6. Blåklocka – Campanula rotundifolia
 7. Hägg – Prunus padus
 8. Rödklöver – Trifolium pratense
 9. Vitklöver – Trifolium repens
 10. Hundkex – Anthriscus sylvestris
 11. Brännässla – Urtica dioica
 12. Blodrot – Potentilla erecta
 13. Tussilago – Tussilago farfara
 14. Midsommarblomster – Geranium sylvaticum
 15. Förgätmigej – Myosotis scorpioides
 16. Åkerbinda – Polygonum aviculare
 17. Vintergröna – Vinca minor
 18. Johannesört – Hypericum perforatum
 19. Vildkaprifol – Lonicera periclymenum
 20. Fingerborgsblomma – Digitalis purpurea
 21. Liljekonvalj – Convallaria majalis
 22. Getrams – Polygonatum odoratum
 23. Älgört – Filipendula ulmaria
 24. Skogsstjärna – Trientalis europaea
 25. Trädgårdsnattviol – Hesperis matronalis
 26. Ormbunke – Pteridium aquilinum
 27. Harsyra – Oxalis acetosella
 28. Blågull – Polemonium caeruleum
 29. Daggkåpa – Alchemilla vulgaris
 30. Stensöta – Polypodium vulgare
 31. Backtimjan – Thymus serpyllum
 32. Ärenpris – Veronica chamaedrys
 33. Teveronika – Veronica officinalis
 34. Kärleksört – Hylotelephium telephium
 35. Vitmåra – Galium boreale
 36. Gulmåra – Galium verum
 37. Revsmörblomma – Ranunculus repens
 38. Såpnejlika – Saponaria officinalis
 39. Tjärblomster – Lychnis viscaria
 40. Bergklint – Centaurea montana
 41. Humleblomster – Geum rivale
 42. Rödfibbla – Pilosella aurantiaca
 43. Styvmorsviol – Viola tricolor
 44. Groblad – Plantago major
 45. Timotej – Phleum pratense
 46. Hästhov – Tussilago farfara
 47. Flockfibbla – Hieracium umbellatum
 48. Rölleka – Achillea millefolium
 49. Smultron – Fragaria vesca
 50. Kråkvicker – Vicia cracca

Dessa växter är vanliga i olika delar av Sverige och kan hittas i skogar, ängar, vägkanter och trädgårdar. Deras vetenskapliga namn hjälper till att identifiera dem exakt, vilket är viktigt för botanisk forskning och naturvård.