För ledare

Välkommen som ledare på De vilda blommornas dag.

De vilda blommornas dag är till för att tillgängliggöra och uppmärksamma våra vilda blommor runt om i landet och vi uppskattar er alla som hjälper till med att göra detta evenemang möjligt!

De vilda blommornas dag är ett varumärkesskyddat evenemang.
Vem som helst får anordna en exkursion med namnet:
De vilda blommornas dag, om man iakttar följande:

1) Anmäl vandringarna till SBF:s hemsida.
2) Vandringen ska ske på det datum som bestämts av SBF
    (tillsammans med de övriga botaniska riksföreningarna i Norden).
3) Ange SBF som medarrangör vid annonseringen eller under vandringen.
4) Vandringarna ska vara gratis för deltagarna.

Det viktigaste är att personer kommer ut i naturen och får uppleva våra vilda växter!Registrera din vandring

Registreringen av din/er vandring sker via ett formulär på SBF:s hemsida, genom att skicka ett e-postmeddelande till dvbd@svenskbotanik.se eller ett brev till SBF:s kansli med uppgifterna.

Vill du ändra på något i en vandring du har registrerat, kontakta SBF:s kansli på: dvbd@svenskbotanik.se eller 018-471 28 91

Efter vandringen vill vi gärna att du skickar in en utvärdering till oss.
Det gör du enklast via formuläret på hemsidan


Material till vandringen

I slutet av maj månad skickar SBF ut ett paket med material till ledaren/ledarna på de vandringar som då är anmälda på SBF:s hemsida.
Innehållet i utskicket varierar från år till år, men brukar oftast innehålla några affischer, något erbjudande och lite information som kan delas ut till deltagarna.
Materialet kommer att skickas till den adress som anges vid anmälan av vandringen.


Reklam och annonsering

SBF marknadsför De vilda blommornas dag nationellt, främst sker annonseringen i digitala medier, så som på facebook och instagram. Annonsering i dagspress sker endast i undantagsfall.


Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta SBF:s kansli eller skicka ett meddelande till dvbd@svenskbotanik.se