Växter jag mött – Hur många av våra vanliga blommor kan du?

0%

Små goda röda bär

Robert Flogaus-Faust, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

Smultron (Fragaria vesca) är vanlig i hela landet, utom i fjälltrakterna där den är mer sällsynt. Den växer oftast på ängar och i hagar, eller på hyggen och i skogsbryn. Smultronen är så kallade skenfrukter och mognar vanligen i juli-augusti. Skenfrukten lossnar lätt och består av en uppsvälld, köttig, oftast röd blomaxel och de egentliga frukterna är de små nötterna som sitter fästade på ytan. Artnamnet vesca kommer av latinets vescus som betyder ätbar eller njutbar.
Källa: Virtuella floran

Två hjärtformade blad med en skir vit blomställning

Radio Tonreg, Creative Commons 2.0
Correct! Wrong!

Ekorrbär (Maianthemum bifolium) är en lågväxt, flerårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Bladen är skaftade med utdraget hjärtlik bladskiva. Ekorrbär blommar i maj-juni med vita väldoftande blommor som sitter i täta klasar. Hela växten är giftig. Ekorrbär är vanlig i hela landet, utom i de allra nordligaste delarna. Den växer på skuggiga marker i skogar och lundar.
Artnamnet bifolium kommer av latinets bi- (två) och folium (blad), namnet syftar på att stjälken har två blad.
Andra svenska namn: tvåbladkonvalj Källa: Virtuella floran

En av vårens första solstrålar

Richard Bartz, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Hästhov eller tussilago (Tussilago farfara) är en av de första vårblommorna, som kan blomma redan i februari, oftast infaller dock blomningstiden i april-maj. Hästhov är vanlig i södra och mellersta Sverige men förekommer också längre norrut. Den växer ofta på fuktig, grusig eller lerig mark. Hästhovens blomknoppar anläggs redan under hösten och kan därför slå ut så fort snön smälter undan. Namnet hästhov kan syfta på de något hästskoformade bladen, eller det kan vara en förvrängning av hosthäva, från latinets tussilago (ört som häver hosta).
Namnet tussilago är egentligen det vetenskapliga namnet på släktet hästhovar (Tussilago).
Källa: Virtuella floran

Pudrar marken i ett svagt guldskimmer, Årets växt 2018

Muriel Bendel, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

I Sverige finns tre arter gullpudror: gullpudra (Chrysosplenium alternifolium), kustgullpudra (C. Oppositifolium) och polargullpudra (C. tetrandrum.) Endast gullpudra är mer spridd i vårt land, från Skåne i söder och vidare norrut till Jämtland och Ångermanland. Gullpudran blommar tidigt, redan i april–maj, med små, gula och oansenliga blommor som saknar kronblad. Det är i stället de guldglänsande högbladen under blomställningen som gör att blickarna dras till den täcka växten. Gullpudra växer på översilad mark, ofta vid källdrag, i fuktiga barr- eller lövskogar. Den kan även hittas i alkärr och i mer öppen, sluttande betesmark med källflöden.
Källa: Virtuella floran
Häfte: Årets växt 2018, Gullpudra, Svenska Botaniska Föreningen

Blommans tydliga raka sporre ger en ledtråd till namnet

Ivar Leidus, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Gulsporre (Linaria vulgari) blommar från juli till september med gula blommor som sitter samlade i toppställda klasar. Kronan är läppformig, blekgul med en orangegul buckla, och har en rak sporre. Gulsporre är vanlig i nästan hela landet, utom i fjälltrakterna där den är sällsynt. Den växer gärna på torr mark, till exempel i vägkanter och på banvallar. Enligt Linné (1755) användes gulsporre blandad med mjölk för att döda flugor och den har därför på sina håll kallats flugblomster. Namnet flugblomster används dock numera om orkidén Ophrys omnsectifera.
Andra svenska namn: flugblomster, flugblommor, gulsporreblomma, sporreblomma
Källa: Virtuella floran

Sveriges vanligaste orkidé

Correct! Wrong!

Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata) är en ofta tämligen högväxt orkidé som kan bli nästan en halv meter hög. Bladen är ganska breda och trubbiga med en största bredd i eller framför mitten, vanligen blågrönaktiga på undersidan och med tydliga mörka fläckar på ovansidan. Jungfru Marie nycklar blommar i juni-juli, blommorna är mörkt till ljust rosa, ibland vitaktiga och sitter i en tät blomställning, som kan vara jämnbred eller mer eller mindre spetstoppig.
Jungfru Marie nycklar är allmän i hela landet, den växer i löv- och barrskog, hagar, hedar, kärrkanter och i fjällängar.
Artnamnet maculatus kommer av latinets macula (fläck) och syftar på de fläckiga bladen. Det svenska namnet Jungfru Marie nycklar har förr också använts som namn på gullviva (Primula veris).
Källa: Virtuella floran

En uppskattad foderväxt

George Chernilevsky, Public domain
Correct! Wrong!

Rödklöver (Trifolium pratense) blommar hela sommaren och fortsätter att blomma till långt in på hösten. Blomhuvudena är oskaftade och sitter ensamma eller två tillsammans. Kronan är vanligen rosa eller röd, men kan ibland vara vit. Rödklöver är vanlig i hela landet och den odlas också ofta som vallväxt. Den växer vanligen på kulturpåverkad mark.
Artnamnet pratense kommer av latinets pratum (äng) och betyder 'som växer på ängar'.
Andra svenska namn: rödväpling, mjölontuppor
Källa: Virtuella floran

Gästriklands landskapsblomma

Meneerke bloem, GFDLe, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Liljekonvalj (Convallaria majalis) är en flerårig ört som kan bli nästan tre decimeter hög. Liljekonvalj blommar i maj-juni med vita blommor som sitter i en bågböjd, ensidig klase. Blomstängeln är sidoställd och blommorna är hängande och mycket väldoftande. Kalken är klocklik med sex korta flikar och rent vit eller sällan rosa. Frukten är ett runt rödorange bär. Hela växten är giftig.
Källa: Virtuella floran

Starkt doftande i kärr och på mossar

Muriel Bendel, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

Skvattram (Rhododendron tomentosum) är en vintergrön buske som kan bli upp till en och en halv meter hög och som har en stark aromatisk doft. Skvattram blommar i juni med vita blommor som sitter samlade i flocklika klasar i grenspetsarna. Kronbladen är vita och nästan helt fria från varandra. Skvattram förekommer i hela landet, främst på myrmarker men även i fuktig skogsmark, norrut kan den också påträffas på torra hedar. I södra Sverige har skvattram en östlig utbredning. Trots de äldre namnen getpors och vildpors hör skvattram och pors (Myrica gale) inte ens till samma växtfamilj.
Andra svenska namn: getpors, vildpors
Källa: Virtuella floran

Ångermanlands landskapsblomma

Jörg Hempel, Creative commons 2.0
Correct! Wrong!

Styvmorsviol (Viola tricolor) finns i hela landet, men är vanlig bara i Syd- och Mellansverige. Den växer oftast på berg och torra backar. Styvmorsviol blommar under nästan hela växtsäsongen, från april till oktober, men har sin bästa blomning i maj-juni. Blommorna är vanligen flerfärgade men det förekommer också enfärgade blommor i färger från vitt till violett. Vanligen är de två översta kronbladen violetta, de mellersta gulvita eller ljusvioletta, och det nedersta vitt med en klargul fläck vid basen. De tre nedre kronbladen har mörkvioletta ränder in mot blommans mitt, så kallade honungstecken.
Styvmorsviol är Ångermanlands landskapsblomma och kallas där vanligen natt och dag. Detta namn används i södra Sverige på arten Melampyrum nemorosum från familjen lejongapsväxter (Scrophulariaceae).
Andra svenska namn: trefaldighetsblomster, natt och dag
Källa: Virtuella floran

Stor och ståtlig tistel som för tankarna till sommarens bröllop

Correct! Wrong!

Brudborste (Cirsium heterophyllum) blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är stora och sitter ensamma eller få tillsammans i toppen av stjälken. Blommorna är vackert rödvioletta eller sällan vita. Brudborste är vanligast i norra Sverige men den förekommer ända ner i Skåne, på Öland är den dock sällsynt och arten är inte funnen på Gotland. Den växer på fuktig mark, ofta på humusrik jord, på ängar, i skogsbryn.
Tidigare vetenskapligt namn: Cirsium helenioides
Källa: Virtuella floran
Fotograf: Ankara,, Creative Commons 3.0

Återfinns i midsommarens stång och kransar

Udo Schmidt, Creative Commons 2.0
Correct! Wrong!

Midsommarblomster (Midsommarblomster) blommar vanligen i juni-juli. Blommorna är ganska stora och sitter två och två i stora knippen, de är oftast violetta men i norra Sverige är vitblommiga exemplar inte ovanliga. Midsommarblomster är vanlig i skogstrakter i hela landet och den är den vanligaste av våra nävor (Geranium). I fjälltrakterna växer den ofta i ängsbjörkskogar och på högörtsängar.
Källa: Virtuella floran

Tassar runt i Sjösala vals, Årets växt 2012

Henripekka Kallio, GFDL, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Kattfot (Antennaria dioica) är en lågväxt, ullhårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. De flesta bladen sitter samlade i en rosett vid basen, men stjälken har flera strödda blad. Kattfot blommar från maj till juli. Blomkorgarna är små och sitter samlade i toppen av stjälken. Arten är tvåbyggare och dess han- och honplantor är lika vanliga. Blomkorgarnas holkfjäll är ljusa, vita eller mer eller mindre rosa. Hanplantorna har kortare och bredare korgar medan honkorgarna är längre och smalare. Frukten är liten med en vit hårpensel.
Häfte: Årets växt 2012, Kattfot, Svenska Botaniska Föreningen
Källa: Virtuella floran

Blommans doft ger namnet

Wilhelm Zimmerling PAR, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

Mandelblomma (Saxifraga granulata) är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. De basala bladen är skaftade, mjukhåriga och njurlikt rundade med naggad kant. Mandelblomma blommar i maj-juni med vita, svagt mandeldoftande blommor som sitter i en gles klase. Utbredning. Mandelblomma är en av de få arterna i släktet bräckor (Saxifraga) som finns i södra Sverige. Den förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland, sällsynt längre norrut. Arten växer på mossklädda berghällar och på torrbackar, där den kan vara mycket iögonfallande när den blommar.

En blomma med många namn

Correct! Wrong!

Mjölke (Epilobium angustifolium) är en kal, nästan ogrenad flerårig ört som kan bli upp till en och en halv meter hög. Mjölke blommar i juli-augusti med rosaröda blommor som sitter samlade i en lång toppställd smalt pyramidformig klase. Efter blomningen mognar frökapslarna och sprider stora mängder med små frön, alla försedda med långa tunna fröhår som kan spridas med vinden över stora avstånd. Mjölke är allmän i hela landet, från Skåne till Lapplands fjälltrakter.
Den växer gärna på sandiga marker som banvallar, vägkanter och kulturmark, men är ofta vanlig även på hyggen och i fjällbjörkskog. Genom sin goda spridningsförmåga kan den dyka upp på snart sagt alla lämpliga växtplatser.
Andra svenska namn: brudfackla, duntrav, kropp, mjölkört, praktduna, rallarros, rävrumpa, rävsvans, skogsbloss.
Tidigare vetenskapligt namn: Epilobium angustifolium
Källa: Virtuella floran

Storvuxen växt som kan misstas för en annan storvuxen men invasiv art

Franz Xaver , GFDL, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Strätta (Angelica sylvestris) är en högväxt, flerårig ört som kan bli upp till två meter hög. Strätta är vanlig i hela landet utom i de allra nordligaste delarna. Den växer på fuktig mark, i skogar och ängar.
Artnamnet sylvestris kommer av latinets sylva (skog), namnet syftar på att den ofta växer i skogsmark. Strätta är ett dialekt tal ord för spruta, skvätta, namnet kommer enligt Odhner (1963) av att barn använde de ihåliga stjälkarna som sprutor.
Strätta misstas ibland för den invasiva arten Jätteloka Heracleum mantegazzianum
Andra svenska namn: skogspipa
Källa: Virtuella floran, Naturvårdsverket, Jätteloka

Given blomma för många i midsommarkransen, samt Skånes landskapsblomma

Erin Silversmith , GFDL
Correct! Wrong!

Prästkrage (Leucanthemum vulgare) blommar i juni-juli. Blomkorgen sitter ensam i stjälkens topp och har vita tunglika strålblommor ("prästkragen") och gula rörlika diskblommor. Korgbotten är nästan platt och har inga fjäll mellan blommorna. rästkrage kan möjligen förväxlas med baldersbrå (Tripleurospermum perforatum) eller kamomill (Matricaria recutita. Prästkrage finns i hela landet, men förekommer mer sällsynt i fjälltrakterna. Det är en kulturmarksväxt som återfinns på öppna marker, som ängar, hagar, skogsbryn och vägkanter. Förr i tiden var prästkrage mycket allmän men genom att hagar och öppna landskap blivit alltmer ovanliga har också prästkragen minskat i antal.
Prästkrage är Skånes landskapsblomma
Källa: Virtuella floran

En favorit bland humlor

Palaluuseri, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Humleblomster (Geum rivale) blommar från maj till juli. Blommans foder är rödbrunt och kronbladen är först gulvita senare blekt rosafärgade med mörkare ådror. Humleblomster är lätt att känna igen på sina hängande, brunröda, något klocklika blommor och upptill brunaktiga stjälkar. Humleblomster är vanlig i nästan hela landet. Den växer på fuktiga ställen, till exempel i fuktängar och kärrkanter.
Källa: Virtuella floran

Sörmlands landskapsblomma

Marie-Lan Nguyen, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Vit näckros (Nymphaea alba) är vanlig och förekommer i hela landet. Sydnäckros (ssp. alba) finns upp till Uppland, men även i Värmland, Västmanland, Dalarna och Gästrikland, medan nordnäckros (ssp. candida) är vanligast i de nordliga landskapen. Vit näckros blommar från juni till augusti. Blomman har fyra gröna foderblad och talrika vita kronblad, sällsynt förekommer också en form med röda kronblad, så kallad röd näckros.
Artnamnet alba betyder vit. Namnet näckros kommer av att man förr trodde att Näcken gömde sig under bladen.
Källa: Virtuella floran

Både kor och fåglar verkar gilla denna växt

Correct! Wrong!

Kråkvicker (Vicia cracca) blommar från juni till augusti med blåvioletta blommor som sitter i rikblommiga långskaftade klasar från bladvecken. Kronan är ganska smal och har ett kort segel som är liklångt med skaftet. Kråkvicker känns igen på sina veka stjälkar och mörkt blåvioletta blommor i mångblommiga klasar. Den är dock mycket lik arterna luddvicker (V. villosa) och luktvicker (V. tenuifolia), men de båda senare är vanligen större och grövre.
Kråkvicker är vanlig i hela landet utom i fjälltrakterna. Den växer på alla typer av mark men förekommer främst på öppna soliga ställen, som backar, skogsbryn, åkrar, vägkanter etc.
Källa: Virtuella floran

Linnés favoritblomma och Smålands landskapsblomma

Jacob W. Frank, Creative Commons 2.0
Correct! Wrong!

Linnea (Linnea borealis) är ett vintergrönt nedliggande ris som kan bilda meterlånga revor. Den har små och runda blad som sitter motsatta. Linnea blommar i juni-juli, i fjälltrakterna dock inte förrän i augusti. Blomstänglarna är upprätta och tvådelade upptill med en hängande blomma på varje gren.
Linnea är vanlig i nästan hela landet, utom i de sydligaste delarna. Den växer ofta i mossig granskog och vanligen ser man revorna på liggande stammar eller stubbar, men den förekommer även uppe på kalfjället.
Linnea är Smålands landskapsblomma. Den var också Carl von Linnés favoritblomma och han lät sig ofta avbildas med en linnea i handen och den ingick även i hans adelsvapen.
Källa: Virtuella floran

Dalslands landskapsblomma

Correct! Wrong!

Äkta förgätmigej (Myosotis scorpioides) blommar från juni till augusti med ganska stora ljusblå eller vita blommor som sitter i ensidiga knippen. Arterna i släktet förgätmigejer (Myosotis) är alla ganska lika.
Äkta förgätmigej är vanlig upp till Dalälven, med förekomster ända upp till Torne Lappmark. Den trivs bäst på fuktiga marker, som på sjöstränder och i skogskärr.
Artnamnet scorpioides är latin och betyder skorpionliknande, namnet syftar på den i början inrullade blomställningen.
Källa: Virtuella floran

Vanlig ros i södra och mellersta Sverige

Correct! Wrong!

Nyponros (Rosa dumalis) är en storväxt buske som kan bli upp till tre meter hög. Stammarna och grenarna är klädda med grova, böjda taggar. Nyponros blommar i juni-juli, blommorna har mörkt eller ljust rosa kronblad. Foderbladen är upprätta och sitter kvar länge. Nyponen är ovala, kala och ganska mjuka. Nyponros kan förväxlas med stenros (R. canina), den senare har dock vitaktiga blommor och hårt nypon.
Nyponros är den vanliga rosarten i södra och mellersta Sverige och är allmän från Skåne till Ångermanland. Den växer i skogsbryn och hagar, eller i igenväxande ängsmark.
Källa: Virtuella floran

En vårblomma som ute i backarna står

Maria van der Wie
Correct! Wrong!

Blåsippa (Hepatica nobilis) blommar i april-maj, men blomknopparna bildas redan året innan de skall blomma och ligger klara att slå ut när vårvärmen blir tillräcklig. Detta gör att blåsippor ibland ses blomma redan under hösten då det varit mild väderlek. Blommorna är mattblå, eller ibland lilaröda, rosa eller Blåsippavita, sällsynt förekommer också exemplar med dubbla blommor. Blåsippa är vanligast i södra Sverige, de nordligaste förekomsterna finns i sydbranter i Norrland. Den växer mest i lövskogar, men är även en karaktärsväxt i ängsgranskogar.
Källa: Virtuella floran

En av Sveriges köttätande växter

Correct! Wrong!

Tätört (Pinguicula vulgaris) är en flerårig ört med klibbiga blad som sitter samlade i en basal rosett. Den är en av våra få 'köttätande växter' och fångar små insekter med de klibbiga bladen. Bladen är gulgröna och har inrullade bladkanter, ovansidan är täckt av skaftade slemavsöndrandre körtlar som gör att smådjuren fastnar och oskaftade körtlar som avsöndrar enzymer vilka löser upp de fångade djuren.
Det sägs att det ska gå att göra tätmjölk(filmjölk) med hjälp av tätörtens blad. Carl von Linnés recept hittar du på Virtuella floran.
Källa: Virtuella floran

Stjälkarna på denna blomma är mjukt ludna och lite klibbiga

Correct! Wrong!

Rödblära (Silene dioica) blommar från maj till augusti med rödrosa blommor som sitter i greniga knippen. Blommorna är enkönade, han- och honblommor sitter på olika plantor och arten är således tvåbyggare (dioik). Kronbladen är röda eller sällan rosa eller vita, djupt tvåkluvna i spetsen och med tydliga bikronefjäll. Rödblära finns i nästan hela landet och är vanlig på många håll, men förekommer sällsynt på Öland och Gotland. Arten lever i fuktiga lundar, kärrkanter, stränder och fjällängar.
Andra svenska namn: skogslyse, skogslyst.
Källa: Virtuella floran

En betesväxt som ska ge ett utmärkt smör

Correct! Wrong!

Ängskovall (Melampyrum pratense) är vanlig i hela landet, den växer i magra skogar och hedar men även på myrmark. Blommorna sitter i bladvecken och är alla vända åt samma håll, blommornas stödblad är gröna. Kronan är ungefär en och en halv centimeter lång och har utdragen vitgul kronpip, rak underläpp och klargul mynning. Ängskovall förväxlas ibland med skogskovall (M. sylvaticum), men den senare har alltid klargula blommor med kort kronpip, nedböjd underläpp.
Artnamnet pratense kommer av latinets pratum (äng).
Källa: Virtuella floran

Har tidigare används som medicin mot bland annat blödningar

Correct! Wrong!

Blodrot (Potentilla erecta) är allmän och förekommer i nästan hela landet, utom i de nordligaste delarna. Den växer på fuktig mark, i skogsmark, myrar, kärrkanter och hyggen. Blodrot blommar från juni till augusti med små gula blommor. Blommorna är centimeterbreda med fyra gula kronblad som har en orangegul fläck vid basen. Blodrot skiljs från de flesta andra arter i släktet fingerörter (Potentilla) genom sina kala mörkgröna oskaftade blad samt sina fyrtaliga blommor.
Artnamnet erecta kommer av latinets erectus (upprätt) och syftar på stjälkarna.
Andra svenska namn: tormentilla
Källa: Virtuella floran

Första blomman i Sjösala vals och Närkes landskapsblomma

Daniel Balmer, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

Gullviva (Primula veris) blommor i blommar i maj-juni, eller "från svalans ankomst till granens blomning" som Linné skriver. Gullviva förekommer i Syd- och Mellansverige, den växer i ängsmark, gräsmark och i skogar på mullrik mark, och föredrar kalkrika jordar. Bladen sitter i en basal rosett och därför trivs gullvivan bäst i låg vegetation och den missgynnas då omgivande vegetation blir för högväxt. Blommorna användes förr till att färga brännvin och snus och man har också gjort vin, så kallat oxläggevin, på blommorna. Späda blad har använts till sallad.
Artnamnet veris kommer av latinets ord för årstiden vår.
Andra svenska namn: gökblomma, Jungfru Marie nycklar, oxlägg, Sankt Pers nycklar
Källa: Virtuella floran

Små solklickar slingar sig i gräsmattorna, De vilda blommornas dag logotyp

Correct! Wrong!

Revsmörblomma (Ranunculus repens) är en oftast lågväxt ört. Revsmörblomma är vanlig i hela landet. Den växer på alla slags fuktiga jordar, som stränder, diken, hyggen och fuktängar. Den växer lika ofta på kulturmark, i åkrar, trädgårdsland, rabatter och vägkanter och kan bli ett svårutrotligt ogräs genom sin förmåga att bilda utlöpare.
Artnamnet repens kommer av latinets repere (krypa) och betyder krypande, namnet syftar på utlöparna.
Källa: Virtuella floran

Väldoftande växt som kan krydda öl, saft och te

Hans Hillewaert, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Älggräs (Filipendula ulmaria) är en storväxt ört som kan bli upp till en och en halv meter hög och som ofta växer i stora bestånd på fuktiga marker. Älggräs blommar från juni till augusti med gräddvita, starkt doftande blommor som sitter i yviga samlingar. Älggräsets blommor och blomställning liknar dem hos brudbröd (F. vulgaris), den senare är en mer lågväxt torrmarksväxt med nästan bladlös stjälk och mångpariga blad som sitter samlade i en basal rosett. Källa: Virtuella floran

Guldfärgad C-vitaminbomb

Jörg Hempel, Creative Commons 2.0
Correct! Wrong!

Hjortron (Rubus chamaemorus) är vanlig på mossar och myrar från fjällen och ända ner i Småland, den förekommer också längre söderut men är där mindre vanlig. Hjortron börjar blomma i maj i södra Sverige, i norr i juni-juli med stora vita blommor som oftast sitter ensamma. Blommorna är enkönade och arten är tvåbyggare, det vill säga att han- och honblommor sitter på olika exemplar. Frukterna är stora och välsmakande, först röda och omslutna av foderbladen men som mogna gula, saftigt mjuka och fria från de nedböjda fodren.
Andra svenska namn: multebär, myrbär, snåtterblomma, solbär
Källa: Virtuella floran

Användes tidigare som medicin mot ögonsjukdommar

Bernd Haynold, GFDL, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Ögontröst (Euphrasia stricta) är vanlig i nästan hela landet och växer på frisk eller fuktig ängsmark, betesmarker, vägkanter och liknande. Blommorna är vanligen sex till tio millimeter långa, mer eller mindre violetta, med mörka strimmor och en gul fläck i mynningen.
Artnamnet stricta betyder rak och syftar på växtsättet. Det svenska namnet ögontröst av att man förr använde arter ur släktet ögontröster (Euphrasia) mot ögonsjukdomar.
Källa: Virtuella floran

Nattens drottning

Björn S... , Creative Commons 2.0
Correct! Wrong!

Nattviol (Platanthera bifolia) är en upp till tre decimeter hög orkidé med vitaktiga blommor. Den har två stora ovala blad som sitter långt ner på stjälken, samt två eller tre små och smala stjälkblad. Nattviol blommar i juni-juli med väldoftande blommor som sitter samlade i mångblommiga ax, blommorna doftar starkare på kvällen och lockar då till sig svärmare som pollinerar dem. Nattviol är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Jämtland. Den växer i ängar och öppna skogsmarker.
Källa: Virtuella floran

Brumelibrum, vem lufsar där

Viacheslav Galievskyi, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

Blåbär (Vaccinium myrtillus) är ett flerårigt, lövfällande ris som ofta växer i stora bestånd. Grenarna är vintergröna och kantiga, vilket gör att blåbärsriset är lätt att känna igen även på vintern. Blåbär blommar i maj-juni, de hängande blommorna sitter ofta ensamma på skaft från bladvecken. Kronan är nästan klotrund och blekt grön med rödaktig ton. Blåbärsris med frukterBären mognar i juli-augusti, de är oftast blådaggiga på ytan, men kan ibland vara blanksvarta (f. epruinosum) och kallas då ofta skomakarbär. Blåbär förväxlas ibland med odon (V. uliginosum) som också den är lövfällande och har blåa bär. Odonet är dock lätt att känna igen på sina gråbruna, runda grenar och blågröna blad som har hela kanter och är runda i spetsen.
Blåbär är en av Sveriges vanligaste växter, den påträffas oftast i skogar men växer ända upp på fjällhedarna. Blåbär är en karaktärsväxt för vår vanligaste skogstyp, den så kallade blåbärsgranskogen som är en typ av hedgranskog.
Källa: Virtuella floran

Västergötlands landskapsblomma

Stefan Lefnaer, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

Ljung (Calluna vulgaris) är en flerårig risartad buske med små barrlika blad och rosa blommor i ensidiga klasar. Blommorna sitter på årsskotten, de är vanligen rosa, men vita eller purpurfärgade blommor förekommer ibland, fodret är större än kronan och av samma färg. Ljung blommar i juli-augusti men de vissnade blommorna sitter kvar långt efter blomningen.
Ljung finns i hela landet, men är vanligast på magra marker, den klarar såväl torra som fuktiga miljöer. Ljung var dominerande i de kulturskapade ljunghedar som förr var vanliga i Sydsverige.
Källa: Virtuella floran

Värmlands landskapsblomma

Christian Fischer, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

Skogsstjärna (Lysmachia europaea) blommar vanligen i maj-juni och från stjälken kommer ett, eller sällan två, långa blomskaft med en ensam blomma. Blomkronan är vit eller ibland rosa, den är djupt flikig och har oftast sex eller sju kronflikar. Skogsstjärna är vanlig i hela landet utom längst i söder. Den växer vanligen i barrskog, men förekommer ända upp på kalfjällen, ovanför skogsgränsen.
Tidigare vetenskapligt namn: Trientalis europaea Källa: Virtuella floran

Är trots sitt namn inte en klöver

Bernd Haynold, GFDL, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Kråkklöver (Comarum palustre) är en flerårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög och som ofta bildar stora bestånd. Kråkklöver blommar i juni-juli med mörkt brunröda blommor. Blommorna sitter i glesa knippen och har fem foderblad och fem kronblad. Kråkklöver. Foderbladen är brett triangulära, spetsiga och mörkt röda på insidan. Kronbladen är lansettlika och kortare än foderbladen.
Kråkklöver placerades tidigare i släktet fingerörter (potentilla), och hette då: Potentilla palustris.
Källa: Virtuella floran

Vårblomma som trivs i lunden

Daniel Ballmer, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

Vitsippa (Anemone nemorosa) finns i nästan hela landet, den är ovanlig i fjälltrakterna och saknas helt allra längst i norr. Den växer i skogs- och hagmarker, gärna i lundar. Vitsippa blommar i april-maj och frukterna är mogna redan i början av juli, efter fruktsättningen vissnar hela örten bort. Arten är mångformig och såväl hyllebladens antal som blomfärgen kan variera. Vanligen är blomman vit, ibland även mer eller mindre rödfärgad, sällsynt förekommer också blåblommiga exemplar.
Artnamnet nemorosa kommer av grekiskans nemos (lund) och syftar på att arten växer i lundar.
Källa: Virtuella floran

Hittas ofta lågt ner i gräsmattan, men om den slipper undan gräsklipparen upp till tre dm hög.

Franko Folini, Creative Commons 2.0
Correct! Wrong!

Brunört (Prunella vulgaris) blommar i juli-augusti med violetta eller ibland rent vita blommor. Blommornas stödblad är ofta brunaktiga och bildar tillsammans med blommorna en nästan huvudlik samling. Blommorna är drygt en centimeter långa. Brunört är vanlig i hela landet utom i de allra nordligaste fjälltrakterna. Den växer på nästan alla typer av marker.
Andra svenska namn: Skogshumle
Svenska namnet brunört syftar på blommornas ofta brunaktiga stödblad och det äldre namnet skogshumle syftar på blomställningens likhet med humlets (Humulus lupulus) honblomställningar.
Källa: Virtuella floran

Har använts som läkemedel sedan medeltiden

Thayne Tuason, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

Äkta johannesört (Hypericum perforatum) är en av de vanligaste av arterna i släktet johannesörter (Hypericum). och den är allmän från Skåne till Uppland, sällsyntare norr därom till Ångermanland. Den växer i ängsmark, i skogsbryn och på bergknallar. Den känns igen på den kala, ofta rikt smågreniga stjälken, som har två längsgående lister. Bladen är motsatta, elliptiska och tätt punkterade av genomskinliga körtelprickar. Äkta johannesört blommar under högsommaren och hösten, från juli till september, och de klargula blommorna sitter i ganska yviga knippen i stjälkens topp.
Artnamnet perforatum betyder perforerad och syftar på bladens genomskinliga körtelprickar. Det äldre namnet mannablod kommer av de krossade blomknopparnas röda färg.
Andra svenska namn: johannesört, randpirk, äkta mannablod
Källa: Virtuella floran

Växer gärna i vattendrag

Sarah Bormann , Creative Commons 2.0
Correct! Wrong!

Kabbleka (Caltha palustris) blommar i maj-juni med gula blommor som liknar smörblommornas (Ranunculus), Kabblekamen som är betydligt större. Blommorna är stora och sitter i toppställda knippen. Hela växten är giftig. Kabbleka är vanlig i hela landet, den växer i kärr, diken och längs stränder.
Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växande i kärr'
Andra svenska namn: : kabbeleka, kalvleka
Källa: Virtuella floran

En av Dalarnas landskapsblommor

Isidre blanc, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) är en ganska späd, flerårig ört, den växer ofta i glesa tuvor med veka uppstigande stjälkar och blir bara ett par decimeter hög. De nedre bladen är rundade medan de övre är långsmala. Liten blåklocka blommar från juli till september med hängande blommor i greniga klasar. Liten blåklocka. Kronan är klockformad, ganska grunt flikad, och blå eller sällan vit. Liten blåklocka kan möjligen förväxlas med ängsklocka (C. patula), men den senare har rödviolett och djupt flikad blomkrona. Liten blåklocka är vanlig i hela landet, den växer på öppna, torra marker.
(Liten) blåklocka och/eller ängsklocka är Dalarnas landskapsblomma.
Källa: Virtuella floran

En blomma som kan vara gul, orange, ibland röd eller vit.

Correct! Wrong!

Getväppling (Anthyllis vulneraria) är ganska vanlig i södra Sverige upp till Uppland, men förekommer sparsamt ända upp i fjälltrakterna. Den växer på torr kalkrik mark, till exempel i vägkanter, på bangårdar, alvar och fjällsluttningar. Getväppling blommar i juni-juli med gula till röda blommor som sitter samlade i huvuden. Blommorna är vanligen gula till orange, eller ibland vit- eller rödaktiga. Getväppling är ganska vanlig i södra Sverige upp till Uppland, men förekommer sparsamt ända upp i fjälltrakterna. Den växer på torr kalkrik mark, till exempel i vägkanter, på bangårdar, alvar och fjällsluttningar.
Artnamnet vulneraria kommer av latinets vulnus (sår) och betyder sårläkande.
Källa: Virtuella floran

En liten tjockis som smakar beskt

Thomas Bresson, Creative Commons 3.0
Correct! Wrong!

Gul fetknopp (Sedum acre) är vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer sällsynt ända upp till Lule Lappmark. Den föredrar öppna soliga platser, som torra berghällar och sandiga eller grusiga marker och förekommer även i yttre skärgården. Bladen är köttiga och triangulära och sitter tryckta mot stjälken. Gul fetknopp blommar i juni-juli med klargula blommor.
Gul fetknopp användes i äldre tid som ett medel mot skörbjugg och frossa, samt till att läka sår.
Artnamnet acre kommer av latinets acris (bitter) och syftar på växtens beska smak.
Källa: Virtuella floran

Kan ge en god varm dryck

Algirdas, GFDL
Correct! Wrong!

Teveronika (Veronica chamaedrys) blommar i maj-juni med blå blommor som sitter i glesa klasar från de övre bladvecken. Kronan är stor och djupt blå med mörkare ådring och vit mynning. Teveronika är vanlig från Skåne till Ångermanland, och förekommer sparsamt ända upp till Torne Lappmark. Den växer i skogar och ängar, på torrbackar och i vägkanter.
Andra svenska namn: mormors glasögon, teärenpris
Källa: Virtuella floran

Rött, C-vitaminrikt bär, Svenska Botaniska Föreningens logotyp

Agnieszka Kwiecień, Nova, Creative Commons 4.0
Correct! Wrong!

Tranbär (Vaccinium oxycoccos) är ett nedliggande ris med tunn och krypande, rotslående stam och rosaröda blommor. Bladen sitter strödda och är smalt äggrunda, vintergröna och läderartade med något nedvikt kant. Tranbär blommar i juni-juli. Blommorna är rosa och sitter på långa, tunna, finludna skaft. Foderflikarna är fint håriga i kanten. Kronan är djupt kluven, nästan till basen, och kronbladsflikarna är bakåtböjda och sex till sju millimeter långa.
Bären är ganska stora, vanligen över sex millimeter i diameter, runda, röda, ofta med mörkare röda prickar och mycket sura. De mognar sent och skall helst plockas efter det att de blivit frostnupna.
Tranbär är vanlig i nästan hela landet, men är mindre vanlig i fjälltrakterna och är sällsynt på Öland och Gotland. Den växer oftast i vitmossa på fuktiga marker, som kärr och myrar.
Källa: Virtuella floran

Växter jag mött - Hur många av våra vanliga blommor kan du?

Oj då, det var inte många - ta med dig brochyren Växter jag mött på en promenad och upptäck några nya blommor!
Några växter har du mött

Några växter har du mött, men vill du lära dig några till ta med dig brochyren Växter jag mött på en promenad och upptäck några nya blommor!

Bra jobbat! men vill du lära dig några fler - ta med dig brochyren Växter jag mött på en promenad och upptäck några nya blommor!

WOW, Bra jobbat! Men fler finns det - ta med dig brochyren Växter jag mött på en promenad och upptäck några nya blommor!

Full pott - alla rätt. Bra jobbat! Ta med dig någon ut på promenad och titta på blommorna
Växter jag mött

Share your Results: