Kategori: Västergötland

Bua – Läpparhult i Seglora


De vilda blommornas dag vid Bua – Läpparhult i Seglora

Datum: 14 juni 2020
Tid: 10:15
Samlingsplats: Klockan 10. Vi samlas vid Kinna resecentrum för samåkning till Bua gård.
Ansvarig ledare: Kenneth Hansson

De vilda blommornas dag [vid/på/i ort]

Datum: 14 juni 2020
Tid:
Samlingsplats:
Ansvarig ledare: Kenneth Hansson