Aktiviteter Aktiviteter 2021 Landskap Södermanland

Snitslad blomstervandring med information på Grytholmen

Datum: 20 – 24 juni
Aktivitet: Snitslad bana
Arrangör: Muskö Hembygdsförening, Botaniska Sällskapet i Stockholm

Snitslad bana från Muskö skola till Grytholmen och därefter på rundslingan utmed stranden. Du kan även starta från Grytholmen. Utmed den lättgångna banan finns skyltar med information om växterna. I anslutning till hembygdsmuséet kommer Rolf Wahlström och Monica Svensson att vara på plats för att svara på frågor om växterna. Floror kommer att finnas för egenstudium. I händelse av regn håller vi till under tak.

Continue reading