Frågesport- mobil

Växter jag mött – Quiz 2

Växters vetenskapliga namn

Här följer några av våra vanligaste blommor i Sverige 

– kan du deras vetenskapliga namn?