Aktiviteter Aktiviteter 2021 Guidad vandring Landskap Västra Götaland

Torplandskap med rik flora

Yxnås småbrutna landskap. Foto: Christina Claesson.

Datum: 20 juni
Aktivitet: Guidad vandrinng
Arrangör: Västkuststiftelsen
Guide: Åke Carlsson, Tel. 0705-72 82 55
Kontakta arrangören: anmalan@vastkuststiftelsen.se 
Samlingsplats: Yxnås reservatsparkering
Datum/Tid: 10.00 – 13.00

Föranmälan: till anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 17 juni.
Max 30 deltagare.

Beskrivning av aktivitet:
Odlingslandskapet vid Yxnås präglas av den starkt brutna topografin med skarpa dalgångar i olika riktningar. Markens intensiva utnyttjande med bl. a. åtskilliga små och svårbrukade åkerlappar vittnar om ett genuint torplandskap. Floran i området är anmärkningsvärt rik och gynnas av ett öppet landskap med slåtterytor. Till sällsyntheterna hör stor fetknopp, trollsmultron, spärrlosta m fl. En av guiderna är född och uppvuxen på Yxnås. Ta med matsäck. Ca 3 km vandring.

Arrangörens hemsida: www.vastkuststiftelsen.seHuvudarrangör för De vilda blommornas dag i Sverige är Svenska Botaniska Föreningen
De vilda blommornas dag är en del av Friluftslivets år