Aktiviteter Aktiviteter 2021 Landskap Södermanland

Snitslad blomstervandring med information på Grytholmen

Datum: 20 – 24 juni
Aktivitet: Snitslad bana
Arrangör: Muskö Hembygdsförening, Botaniska Sällskapet i Stockholm
Kontaktperson: Rolf Wahlström
Kontakta arrangören: rolfw44@yahoo.se, 0707 105225
Samlingsplats: Muskö skola eller Grytholmens hembygdsmuseum
Tid: 2021-06-20 till 2021-06-24, från kl 9.30

Beskrivning av aktivitet:
Snitslad bana från Muskö skola till Grytholmen och därefter på rundslingan utmed stranden. Du kan även starta från Grytholmen. Utmed den lättgångna banan finns skyltar med information om växterna. I anslutning till hembygdsmuséet kommer Rolf Wahlström och Monica Svensson att vara på plats för att svara på frågor om växterna. Floror kommer att finnas för egenstudium. I händelse av regn håller vi till under tak.

Fri starttid from kl 9.30. Ledare finns på plats vid hembygdsmuséet kl 10-14. Skyltarna kommer att vara uppsatta till och med torsdag den 24 juni.

Arrangörens hemsida: Musköbladet, Botaniska sällskapet i Stockholm
Arrangörens Facebook-sida: Muskö Hembygdsförening, Botaniska sällskapet i StockholmHuvudarrangör för De vilda blommornas dag i Sverige är Svenska Botaniska Föreningen
De vilda blommornas dag är en del av Friluftslivets år