Aktiviteter Aktiviteter 2021 Hela Sverige

Kryssa sommarblommor

Ta med dig foldern Växter jag mött ut på din vandring och se hur många av de 111 växterna du kan hitta.

I foldern hittar du 111 av våra vanliga växter, sorterade efter färger.
Ladda ner den som PDF och ta med ut i mobilen, eller skriv ut den och ta den med dig på din vandring bland försommarblommorna.

De vilda blommornas dag är en del av Friluftslivets år
Huvudarrangör för De vilda blommornas dag i Sverige är Svenska Botaniska Föreningen