Aktiviteter Aktiviteter 2021 Online/Digitalt

Fem vilda växter på De vilda blommornas dag

I den här filmen presenterar Emil fem vilda växtarter som finns i det område där han håller en vandring på De vilda blommornas dag. Kanske kan det inspirera dig till ett besök i naturen för att titta på vilda växter? Finns det naturbetesmarker eller ängar i din närhet där du kan hitta några av de arter som Emil visar i filmen?

Huvudarrangör för De vilda blommornas dag i Sverige är Svenska Botaniska Föreningen
De vilda blommornas dag är en del av Friluftslivets år