Aktiviteter 2021 Botaniskt utflyktsmål Uppland Vandringsbeskrivning

Upptäck naturreservatet Häverö prästäng

Klicka på bilden för att ladda hem häftet som PDF

Aktivitet: Botaniskt utflyktsmål
Arrangör: Svenska Botaniska Föreningen

Häverö Prästäng är ett känt begrepp och ett kärt utflyktsmål för många växt-och naturintresserade.
Området ligger i Häverö församling i östra Uppland, i den nordligaste delen av Norrtälje kommun. Det avsattes
som naturreservat år 1973 i syfte att bevara den gamla lövängen, en kulturbetingad landskapstyp, som uppkommit genom långvarig röjning, slåtter och lövtäkt.

Upptäck Häverö prästäng under ledning från Ebbe Zachrissons specialnummer av Svensk Botanisk Tidskrift nr 5 2006.

Läs mer om naturreservatet och vad du kan göra där på Länsstyrelsen i Stockholms hemsida.

De vilda blommornas dag är en del av Friluftslivets år
Huvudarrangör för De vilda blommornas dag i Sverige är Svenska Botaniska Föreningen