Kategori: Västergötland

Dammsjöås

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00 – 16:00
Samlingsplats för samåkning: P-plats i östra ändan av Norra Strömgatan 09:30
Ansvarig ledare: Marie Sundvall
Kontakt: 073-800 40 08

Information om vandringen:
Anordnas som vanligt på Dammsjöås (kl. 10.00–16.00). Samarrangemang med Alingsås Hembygdsförening och Friluftsklubben.

Vänersborg

De vilda blommornas dag i Vänersborg

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: Dalaborgsparkens parkering
Ansvarig ledare: Stefan Hult
Kontakt: 070-261 42 34

Information om vandringen:
Vi samlas vid Dalaborgsparkens parkering för gemensam ”avgång” för blomstervandring i Djupedalen. 

Grästorp

De vilda blommornas dag : exkursion med herrarna Linné och Lidbeck

Datum: 16 juni 2019
Tid: 09:00
Samlingsplats: på torget i Grästorp, för samåkning
Ansvarig ledare: Leif Sjöberg
Kontakt: 070-522 34 94

Information om vandringen:
Välkommen att följa delta i en botanisk vandring

Exkursion med herrarna Linné och Lidbeck – plats ännu inte bestämd.

Samling på torget Grästorp kl 9,00 för samåkning. Medtag fika!

Sjöbergen

De vilda blommornas dag vid Sjöbergen

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: Grusparkeringen vid Norra Odlarföreningen, Otterklintsvägen
Ansvarig ledare: Dan Lundberg
Kontakt: 070-378 24 71

Stora Amundö

De vilda blommornas dag på Stora Amundö

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: Samling bron över till Stora Amundö
Ansvarig ledare: Aimon Niklasson
Kontakt: 073 – 625 44 61