Kategori: Småland

Osaby natureservat

De vilda blommornas dag i Osaby natureservat

Datum: 16 juni 2019
Tid: 09:00 – 14:00
Samlingsplats: Reservatsparkeringen på Osaby
Ansvarig ledare: Uno Pettersson
Kontakt: 070-588 56 14

Information om vandringen:
Denna dag firas traditionsenligt våra vilda växter. Vi gör det genom att besöka Osaby säteri och de rika blomstermarkerna där. Vi går en runda på ca 2 km och botaniserar i flera av de fina biotoperna mellan parkeringen och sjön.

Törnemåla

De vilda blommornas dag i Törnemåla

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10.00/10.30
Samlingsplats: Torsås busstorg 10.00 eller Gullabo kyrka 10.30 för samåkning
Ansvarig ledare: Tomas Burén
Kontakt: 070-356 46 97

I Bankeryd

De vilda blommornas dag i Bankeryd

Datum: 16 juni 2019
Tid: 14:00
Samlingsplats: Bankeryds hembygdsgård
Ansvarig ledare: Magnus Thorell
Kontakt: 070-3091913

Ramkvillabygden

De vilda blommornas dag i Ramkvillabygden

Datum: 16 juni 2019
Tid: 09:00-12:00
Samlingsplats: Vi samlas kl 09:00 på parkeringsplatsen vid Ramkvilla badplats. Samåkning sker till annan plats.