Kategori: Hälsingland

Svabensverk

De vilda blommornas dag vid Svabensverk

Datum: 16 juni 2019
Tid: 13:00
Samlingsplats: Samling vid Bockahästens B&B
Ansvarig ledare: Stefan Olander
Kontakt: 070-569 26 90

Information om vandringen:
En kortare vandring i vacker bruksmiljö. Vid tidigare års vandringar har vi bland annat funnit låsbräken, kattfot, ängsfryle, vårfryle, rödkämpar, ögontröst, gulmåra, backnejlika, filtlav, backsstarr, luddhavre och inte minst den mycket ovanliga fjällgröe.

Kråkbäcksvallen

De vilda blommornas dag på Kråkbäcksvallen,
ca 13 km NV om Bergsjö i Nordanstigs kommun

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: i Fiskvik, vid avfarten mot Knoppe
Ansvarig ledare: Ann-Christin Jäderholm , Torsten Hansson
Kontakt: 070-539 14 35