Kategori: Vandringar

Sandemar

De vilda blommornas dag vid Sandemar

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:35
Samlingsplats: Naturreservatets parkering  
Ansvarig ledare: Maria Bergström
Kontakt: 070-638 07 12

Information om vandringen:
Denna dag firas med blomstervandringar runt om i hela Norden, inklusive Färöarna och Grönland. Anna Petri och Sofia Wikström leder just vår vandring i Sandemar med dess blommande lundar och strandängar. Ta gärna med en flora och lupp om du har. Ca 3 km, 3½ timmar

Rävninge blomsteräng

De vilda blommornas dag vid Turbinkanalen, Malmö

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: Linne´skolans parkering 9.30
Ansvarig ledare: Carl-Axel Andersson
Kontakt: 070-288 55 12

Information om vandringen:
Vandringen tar ca 2 timmar

Turbinkanalen,Malmö

De vilda blommornas dag vid Turbinkanalen, Malmö

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: utanför Kockum Fritid, Malmö
Ansvarig ledare: Sverker Waden
Kontakt: 040- 264 252

Svabensverk

De vilda blommornas dag vid Svabensverk

Datum: 16 juni 2019
Tid: 13:00
Samlingsplats: Samling vid Bockahästens B&B
Ansvarig ledare: Stefan Olander
Kontakt: 070-569 26 90

Information om vandringen:
En kortare vandring i vacker bruksmiljö. Vid tidigare års vandringar har vi bland annat funnit låsbräken, kattfot, ängsfryle, vårfryle, rödkämpar, ögontröst, gulmåra, backnejlika, filtlav, backsstarr, luddhavre och inte minst den mycket ovanliga fjällgröe.

Holma Ängar

De vilda blommornas dag vid Holma ängar

Datum: 16 juni 2019
Tid: 16:00
Samlingsplats: Holma förskola, SWEREF 6201440 / 409690
Ansvarig ledare: Torbjörn Tyler
Kontakt: 046-222 42 34

Lyngsjön, Kristianstad

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: P-platsen vid Lyngsjön
Ansvarig ledare: Kenneth Ljungberg, Anders Johansson
Kontakt: 070-898 19 19, 070-523 11 78

Information om vandringen:
Strandängsfloran vid Lyngsjön.
Högst 2 km vandring,lätt terräng.Ca 2,5-3 timmar. Medtag fika.