Kategori: Info

GDPR

När du anmäler dig som ledare till De vilda blommornas dag, behöver SBF dina kontaktuppgifter, så som namn, adress och telefonnummer. Dessa uppgifter används för att kunna informera dig om evenemanget, skicka ut material till dig och deltagarna, samt återkoppla med information när evenemanget är slutfört.Vi sparar dessa uppgifter fram till och med att nästkommande års…