Lintalunds naturreservat

De vilda blommornas dag vid Lintalunds naturreservat

Datum: 14 juni 2020
Tid: 13:00
Samlingsplats: Samling vid reservatets P-plats.
Ansvarig ledare: Margit Andersson
Kontakt: 076-851 34 08

Information om vandringen:
Vi presenterar vägkantsfloran samt en naturbetesmark med fukthed. Lätt vandring på ca 2 tim. Glöm inte fika.