Karamåla, Vissefjärda

De vilda blommornas dag vid Karamåla, Vissefjärda

Datum: 14 juni 2020
Tid: 10:00
Samlingsplats: Hos Håkan Karlsson, Karamåla 113.
Ansvarig ledare: Tomas Burén
Kontakt: 070-356 46 97

Information om vandringen:
Naturbetesmarker m.m. Räkna med ett par timmar och ta gärna med fika. Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningarna i Emmaboda och Torsås och Föreningen Smålands flora.

Hitta hit: Tag väg 28 mellan Vissefjärda och Emmaboda och sväng vid skylt mot Karamåla 2 och Linnefors 2. Kör ca 1 km och sväng höger vid skylt Karamåla 1.