Ryrbäcken, Trollhättan

De vilda blommornas dag vid Ryrbäcken, Trollhättans kommun

Datum: 14 juni 2020
Tid: 10:00
Samlingsplats: Parkeringsplatsen nedanför Slätthults Motionsgård
Ansvarig ledare: Anders & Karin Bohlin

Information om vandringen:
Lätt vandring på stig i ca 2 rimmar. Kläder efter väder. Medtag ev. fika.