Simris strandängar i Simrishamn

De vilda blommornas dag vid Simris strandängar, Simrishamns kommun

Datum: 14 juni 2020
Tid: 10:00
Samlingsplats: Vid rastplatsen Hällristningen söder om bebyggelsen i Simrislund
Ansvarig ledare: Margareta Wirén
Kontakt: 070-5356199

Information om vandringen:
Simris strandängar är naturreservat och ligger söder om rastplatsen där vi ska träffas. Såväl flora som geologi är intressant. Sandstrand, strandäng, torräng fuktäng och kalkkärr kan visa upp nu strandvial, gulyxne och klöverärt. Berggrunden är kvartsitisk sandsten, som är omkring 570 miljoner år gammal med tydliga böljeslagsmärken.

Hitta hit:
Söder om Simrishamn och söder om parkeringen Hällristningen.