Bölets ängar

De vilda blommornas dag på Bölets ängar, Karlborgs kommun

Datum: 14 juni 2020
Tid: 10:00
Samlingsplats: Reservatsparkeringen Bölets ängar
Ansvarig ledare: Siw Sjöberg
Kontakt: 0705-79 85 42

Information om vandringen:
En lätt vandring på ca 2 km genom ängarna. Här växer bl.a. Jungfru Marie nycklar, nattviol, tibast, spenört, skogsklocka, pyrola och storrams. Har vi tur så blommar fortfarande guckuskon. Ta gärna med matsäck. Vandringen är inte anpassad för barnvagnar. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Hitta hit:
Reservatets parkering (https://goo.gl/maps/vaPcYqQNTrt).