Österplana hed och vall – Kvällsvandring

De vilda blommornas dag på Österplana hed och vall, Götene kommun

Datum: 14 juni 2020
Tid: 18:00
Samlingsplats: Österplana kyrkas parkering
Ansvarig ledare: Olof Janson
Kontakt: 0705-69 03 86

Information om vandringen:
Björnebergsängarna. Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker till Björnebergsängarna där bland annat honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3–4 km lång och mestadels lättgången, men i Björnebergsängarna kan det vara rejält blött. Samarrangemang med Svenska Botaniska Föreningen.

Hitta hit:
Österplana kyrkas parkering (https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x)