Österplana hed och vall – förmiddagsvandring

De vilda blommornas dag på Österplana hed och vall, Götene kommun

Datum: 14 juni 2020
Tid: 10:00
Samlingsplats: Parkeringen vid Nyängen
Ansvarig ledare: Ove Johansson

Information om vandringen:
Ovanför den så kallade rödstenskleven finns en för fastlandet unik alvarvegetation med många kalkgynnade arter som nattviol, brudsporre, trollsmultron, grådådra, nästrot, vippärt, m.m. I reservatet finns också fuktängar, hagmarker och lövskogar. Vi kan också få se ett ovanligt så kallat slukhål samt det 11 m höga Bratteforsfallet. Vandringen på ca 5 km går i lätt terräng. Ta gärna med matsäck.

Hitta hit:
Samlingsplats: vid parkeringen vid Nyängen, infart 1 km väster om Österplana kyrka mellan Österplana och Medelplana, skylt Örnekulla (https://goo.gl/maps/4gTxLFu2VhH2)