Naturreservatet Äggdal Tofta

De vilda blommornas dag i Naturreservatet Äggdal Tofta

Datum: 14 juni 2020
Tid: 14:00
Samlingsplats: Äggdals naturreservats parkering
Ansvarig ledare: Ragnhild Crawford
Kontakt: 0766-226123

Information om vandringen:
Vandring i blomsterrika kustmarker och kilar. Vi går i kulturmarkerna kring Äggdal Tofta. Längs stigen kan man se både orkidér och andra spännande växter. Vi hoppas också att få se kattfot och mandelblom.