Höstbrev DVBD 2018

Hej!
Jag inleder med att tacka er alla för deltagandet i De vilda blommornas dag 2018. Totalt genomfördes 117 (registrerade) blomstervandringar i Sverige, med 1385 deltagare. Även om det var många vandringar och deltagare detta år var det färre än 2017 (135 vandringar med 2315 deltagare). Vi hoppas kunna öka antalet vandringar och deltagare igen – De vilda blommornas dag är ett utmärkt sätt att sprida kunskap och intresse för floran i vår natur. Som ni kanske vet är arrangeras De vilda blommornas dag samtidigt också i Norge, Danmark och Island. I Norge var det 50 anmälda vandringar, i Danmark 73 och på Island 14 stycken.

Jag ska nu passa på att presentera mig – jag heter Johanne Maad och har varit ledamot i Svenska botaniska föreningens styrelse sedan våren 2017. Jag har fått i uppdrag av styrelsen att tillsammans med kansliet (Maria van der Wie, info@svenskbotanik.se) ansvara för föreningens arbete med De vilda blommornas dag. Det ska bli roligt att få arbeta med detta i samarbete med alla er engagerade guider som gör ett fantastiskt jobb att sprida kunskap och intresse om svenska växter.

De vilda blommornas dag kommer 2019 att äga rum söndagen den 16:e juni. Ni är välkomna att skriva in detta datum i er lokala förenings kalendarium – glöm dock inte ange att det är ett samarrangemang med Svenska botaniska föreningen. Glöm inte heller att alla vandringar ska anmälas på www.dvbd.nu.
Anmälningsformuläret kommer att öppnas den 2 januari. Att alla blomstervandringar samlas på Svenska botaniska föreningens webbsida ger översikt över de vandringar som erbjuds i Sverige och ger möjlighet att sprida arrangemanget utanför den lokala föreningen – länka gärna till www.dvbd.nu i ert kalendarium.

Som tidigare kommer vi att erbjuda material att dela ut. Det populära häftet med 111 växter (sorterade efter färg) kommer att finnas i nytryck. Vi har även förmånliga erbjudanden om medlemskap i Svenska Botaniska Föreningen. Det blir möjligt att beställa detta i samband med anmälan. Mer information kommer att finnas när anmälan har öppnat.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

Vänliga hälsningar

Johanne & Maria


Kontaktuppgifter:
Svenska Botaniska Föreningen
Norbyvägen 18A
752 36 UPPSALA
018-471 28 91
dvbd@svenskbotanik.se


GDPR
När du anmäler dig som ledare till De vilda blommornas dag, behöver SBF dina kontaktuppgifter, så som namn, adress och telefonnummer. 
Dessa uppgifter används för att kunna informera dig om evenemanget, skicka ut material till dig och deltagarna, samt återkoppla med information när evenemanget är slutfört.
     Vi sparar dessa uppgifter fram till och med att nästkommande års evenemang är genomfört. Vill du att vi tar bort dina uppgifter tidigare, hör av dig till kansliet.

Vi vill påminna om att bara anmäla dig själv och/eller personer som gett dig tillstånd att anmäla dem som ledare på De vilda blommornas dag. Är du osäker på om du har tillstånd, avvakta med att anmäla vandringen tills du har besked.