Mall – {DVBD2020-x}

om bild finns – byt ut ovanstående,
om fotograf finns – skriv
Foto: Fotografens namn.
Om bild eller fotograf saknas:
Ta bort denna text

De vilda blommornas dag [vid/på/i ort]

Datum: 14 juni 2020
Tid:
Samlingsplats:
Ansvarig ledare:
Kontakt: [mobilnummer till ansvarig ledare] – ta bort raden helt om mobilnummer saknas

Information om vandringen:
[Beskriv vandringen]

Hitta hit:

Detta block ska raderas före publicering av inlägget
[Kategorier: Vandringar, DVBD 2020, Landskap]
[Featured image = om bild finns = använd den bilden, annars smörblomman][Excerpt: Titel -> tom Ansvarig ledare][Hide title: bocka i Hide][Titel: Microsoft forms ID]