Rävninge blomsteräng

De vilda blommornas dag vid Turbinkanalen, Malmö

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: Linne´skolans parkering 9.30
Ansvarig ledare: Carl-Axel Andersson
Kontakt: 070-288 55 12

Information om vandringen:
Vandringen tar ca 2 timmar