Holma Ängar

De vilda blommornas dag vid Holma ängar

Datum: 16 juni 2019
Tid: 16:00
Samlingsplats: Holma förskola, SWEREF 6201440 / 409690
Ansvarig ledare: Torbjörn Tyler
Kontakt: 046-222 42 34

Information om vandringen:
Vandring på Holmastiftelsens fantastiska naturbete/slåtteräng. Ca 2 km vandring i mycket lätt terräng. Beräknad tid 2 timmar. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Höör.