Blomstervandring i Gopa, Sågmyra

De vilda blommornas dag vid Gopa, Sågmyra

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: Prosgården 26 i Gopa
Ansvarig ledare: Janet Jander, Olle Näs