Arild, Höganäs

De vilda blommornas dag i Arild, Höganäs kommun

Datum: 16 juni 2019
Tid: 14:00
Samlingsplats: P-platsen vid Tussans badplats i Arild
Ansvarig ledare: Gun Pfern
Kontakt: 0763-37 14 04

Information om vandringen:
Vi vandrar ca 2,5 timmar genom Strandhagen och vidare västerut. Vi studerar den rika floran på ohävdad strandäng och hoppas kunna visa nässelsnärja, några vackra orkidéer och hybriden svavelsippa. Bra att stoppa ner i ryggsäcken: flora, lupp och fika. Kläder efter väder.