Kråkbäcksvallen

De vilda blommornas dag på Kråkbäcksvallen,
ca 13 km NV om Bergsjö i Nordanstigs kommun

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: i Fiskvik, vid avfarten mot Knoppe
Ansvarig ledare: Ann-Christin Jäderholm , Torsten Hansson
Kontakt: 070-539 14 35

Information om vandringen:
Vallen ligger med härlig utsikt över beteshagar som sluttar ner mot Kråkbäckssjön. Vid den senaste inventeringen 2017-07-15 registrerades 52 olika kärlväxter dels på den torra och soliga stugbacken och dels på den frodiga betesängen. Det var t.ex. backnejlika, blåsuga, daggkåpa, fältgentiana, kattfot, nysört, ormrot, ängsklocka, topplösa och sprängört (i vassbältet vid sjön).
Huvudsyftet med besöket var att visa på fältgentiana som växer där och som blommar i början av juli. Inventeringen gjordes av en mindre grupp i en studiecirkel om Nordanstigs flora. Vad som har slagit ut redan i mitten av juni i år ska bli spännande att se, men vi hoppas på att få se en rikt blommande äng som ni förstår. Ta med eget fika och sittunderlag. Det är inga stugor öppna på vallen så regnskydd kan behövas. Räkna med att vandringen inklusive bilresan tar omkring tre timmar, beroende på vädret. Välkomna!

Hitta hit:
Det kan vara svårt att hitta till vallen första gången, så vi samlas och kör i karavan de sista 9 km. Det finns också en vägbom på skogsbilvägen närmast vallen, så det blir en kortare vandring ca 500 m på slutet. Men där efter vägkanten kan vi få se olika pyrolaarter och nattviol kan ha slagit ut om vi har tur.