Snåltäppan i närheten av Görvälns slott

De vilda blommornas dag vid Snåltäppan i närheten av Görvälns slott

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: vid Snåltäppan
Ansvarig ledare: Eva Grönlund
Kontakt: 070-298 36 44

Information om vandringen:
Vi har tänkt att titta på floran på Snåltäppan med omgivande vägrenar och skogsbryn. Hur har floran på Snåltäppan utvecklats sedan vi började med fagning och slåtter 2012 ?

Hitta hit:
S nåltäppan ligger på höger sida ca 400 m efter att du svängt av från Mälarvägen mot Görvälns slott. Bilparkering finns vid Bruket som man kommer till om man fortsätter vägen en framåt.