Laröd

De vilda blommornas dag i Laröd

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: Parkeringen vid Larödsbaden nedanför Serpentinbacken (samåkning från Fredriksdals stora parkering 09.30).
Ansvarig ledare: Jan-Erik Hederås
Kontakt: 076-816 13 06

Information om vandringen: 
Vandringen beräknas ta ca 3 timmar och är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Helsingborg. Vi studerar växter på kustheden och i backarna i norra delen av Laröd nära gränsen till Hittarp. Välj grova skor och kläder efter väder och medtag gärna fika.