Hästhult

De vilda blommornas dag i Hästhult

Datum: 16 juni 2019
Tid: 14:00
Samlingsplats: Vittsjö kyrkas P-plats för samåkning
Ansvarig ledare: Crister Albinsson
Kontakt: 070-664 02 26

Information om vandringen:
Vi besöker en igenväxande botanisk trädgård, olika bymiljöer i Hästhult med dess naturliga fodermarker, ca 2 km vandring i drygt två timmar.