Vilsta naturreservat – Eskilstuna

De vilda blommornas dag i Vilsta naturreservat – Eskilstuna

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00-13:00
Samlingsplats: Vilstabadets södra parkering (nära Vilsta Ridhus)
Ansvarig ledare: Håkan Gustafson
Kontakt: 076-100 03 94

Information om vandringen:
Vi vandrar i den norra delen av Vilsta naturreservat. I naturreservatet finns en mosaik av olika biotoper. Vi får goda möjligheter att hitta arter som gullpudra, springkorn, sårläka, svart trolldruva nässelklocka, hässlebrodd, grönvit nattviol, ormbär, måbär, skogstry, och tysklönn. Uppe i tallskogen kommer vi att se ett fint bestånd av den rödlistade arten ryl. Alla är välkomna, både de med och de utan förkunskaper. Vi delar alla med oss våra kunskaper om växter och natur. Medtag fikakorg! Efter vandringen brukar vi fika tillsammans. Tag gärna cykeln till Vilstabadets södra bilparkering, söder om centrala Eskilstuna.

Hitta hit:
Vilstabadets södra bilparkering (nära Vilsta Ridhus), söder om centrala Eskilstuna. Med bil åker du från Skogstorpsvägen, över broarna över Eskilstunaån samt passerar Vilsta herrgård och Ridhuset. Med cykel kan du även nå samlingsplatsen från flera håll.