Kännåsen norr om Östersund

De vilda blommornas dag vid Kännåsen norr om Östersund

Datum: 16 juni 2019
Tid: 13:00
Samlingsplats: Kännåsenvägen söder om Kännåsen
Ansvarig ledare: Staffan Åström
Kontakt: 070-68 68 274

Information om vandringen:
Vi ägnar ca 1-2 timmar åt att beundra guckuskoprakten och alla andra rara växter kring vägen och i rikkärren runt omkring. Medtag stövlar då det blir våta marker att gå i.