Skommarhyttan, Torsåker

De vilda blommornas dag vid Skommarhyttan, Torsåker

Datum: 15 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: Skommarhyttan, masugnsruinen
Ansvarig ledare: Barbro Risberg
Kontakt: 076-138 29 00

Information om vandringen:
I kulturlandskapet runt den gamla masugnsruinen kan vi hitta många ängsväxter. Längs stranden till vattendraget genom området finner vi andra arter. Vi tar en kort promenad upp till stranden vid Dammsjön för att se vad som finns i den miljön. Vi går upp på en av de stora slagghögarna med kalkhaltig slagg för att se på några växter som trivs på det kalkhaltiga underlaget. Vi rör oss inom ett begränsat område med lätt vandring och håller på ca 2h. Några exempel på arter vi kan se är stenbräken, vårstarr, månlåsbräken, kattfot, kärrbräsma, hårstarr och harmynta. Ta med förmiddagsfika.

Hitta hit:
Åk väg 68 söderut från Torsåker. Sväng vänster mot Hästbo strax efter skylt 60km. Inne i Hästbo svänger du höger mot Östansjö. Efter ca 4 km svänger du höger mot Skommarhyttan och parkerar där du ser masugnruinen. Vid problem att hitta vägen kan du ringa ansvarig ledare.