Hejdeby hällar

De vilda blommornas dag på Hejdeby hällar

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00
Samlingsplats: Vid Väg 147 mot Slite, just efter skylten till Skogsholm. Där finns en vägslinga för parkering.
Ansvarig ledare: Dennis Nyström
Kontakt: 070-626 88 36

Information om vandringen:
Vi besöker de klassiska kalkmarkerna öster om Visby. Förhoppningsvis får vi se drakblomma, kalknarv och bergskrabba.