Rotahult, Sirkön

De vilda blommornas dag vid Rotahult, Sirkön

Datum: 16 juni 2019
Tid: 14:00
Samlingsplats: Rotahults camping
Ansvarig ledare: Johan Blomby
Kontakt: 073-145 12 37

Information om vandringen:
Ta gärna med fika och lupp.