I Salas närhet

De vilda blommornas dag i Salas närhet

Datum: 16 juni 2019
Tid: 14:00
Samlingsplats: Mikaelsgårdens parkering, Sala
Ansvarig ledare: Bo Eriksson
Kontakt: 070-510 57 21

Information om vandringen:
Vi strövar runt i kalkområdet i närheten av Sala gruva. Vi besöker dolomithällar och kalkbarrskog. 1-2 km vandring. Medtag fika.

Hitta hit:
Mikaelsgårdens parkering mellan Stadsparken och Kristina kyrka.