Naturreservatet Österplana hed och vall (Kinnekulle), Götene

De vilda blommornas dag i naturreservatet Österplana hed och vall (Kinnekulle), Götene

Datum: 16 juni 2019
Tid: 18:00-20:30
Samlingsplats: Vid Österplana kyrkas parkering
Ansvarig ledare: Olof Janson
Kontakt: 0705-69 03 86

Information om vandringen:
Blomstervandring genom nyrestaurerade betesmarker till Björnebergsängarna där bland annat honungsblomster, flugblomster, kärrknipprot och ormtunga växer. På vägen dit ser vi rika bestånd av kalkbräken och luddjohannesört. Vandringen är ca 3–4 km lång och mestadels lättgången, men i Björnebergsängarna kan det vara rejält blött. Guide är Olof Janson. Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

Hitta hit:
Samling vid Österplana kyrkas parkering. https://goo.gl/maps/KCnpCCGMt3x