Naturreservatet Baljåsen, Åmål

De vilda blommornas dag i naturreservatet Baljåsen, Åmål

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00-14:00
Samlingsplats: Vid parkeringen vid Petersborg
Ansvarig ledare: Hans Alexandersson
Kontakt: 0701-80 54 84

Information om vandringen:
Skogsvandring på lättgångna stigar med botaniskt och skogshistoriskt tema. Vandringen går genom naturreservatets mest artrika skogsområden till Stora och Lilla Björndalen som besöksmål. Granskogen är Dalslands främsta exempel på en örtrik ängsgranskog med förekomst av skogsvingel, vårärt, dvärghäxört, sårläka m.m. Ca 1,5 km promenad på stigar i huvudsakligen flack terräng efter kort stigning. Området kring Petersborg är också intressant att botanisera i med en liten slåtteräng, och även kambräken finns att beskåda i området. Ta med matsäck och bra skor. Guide är Hans Alexandersson.
Samarrangemang med Västkuststiftelsen och Svenska Botaniska Föreningen.

Hitta hit:
Samling vid parkeringen vid Petersborg kl. 10:00. https://goo.gl/maps/Jcynbzrwf6M2