Naturreservatet Bölets ängar, Karlsborg

De vilda blommornas dag på Bölets ängar, Karlsborg

Datum: 16 juni 2019
Tid: 10:00-12:00
Samlingsplats: Reservatets parkering
Ansvarig ledare: Siw Sjöberg
Kontakt: 0705-79 85 42

Information om vandringen:
Bölets ängar är gamla slåtterängar som hålls öppna genom bete och slåtter. Berggrunden utgörs av lättvittrade grönstenar med högt kalkinnehåll. Därför är floran rik. Här finns bland annat guckusko, tibast, vårärt, spenört, fältgentiana, nattviol och slåtterblomma. En lätt vandring på ca 2 km, men ej lämpligt för barnvagnar. Guide är Siw Sjöberg. Tag gärna med kaffekorg. Samarrangemang med Västkuststiftelsen och Svenska Botaniska Föreningen.

Hitta hit:
Skyltning från väg 49, 10 km norr om Karlsborg. Samling på reservatets parkering. https://goo.gl/maps/vaPcYqQNTrt